vårabeid i bigården 3

Jeg lager et kryss på pakken med Apifonda, og bretter plastikkflikene tilbake, slik at biene kommer til.