Villsauen er flink til å finne føde også i høyden.

Villsauen er flink til å finne føde -også i høyden