DCE30865-C42C-492A-8FD1-2C9674B50A0F

Første utkast av vårt nye uthus.