828E11F2-FC4C-4691-BA7E-65F1C373B74B

Poteter til groing på tynt lag med jord.