Bie i morellblomst

En av skjærgårdsbiene i arbeid i naboens morelltre:-)

En av biene mine i naboens morelltre. Foto: Dag Lauvland