Villsauene har ulike farger og ofte horn

Villsauene har ulike farger og ofte horn

Villsauene har ulike farger og ofte horn