Lille koppekjeet Fritjof hjelper meg i kjøkkenhagen

Heldigvis var han på dette tidspunktet bare interessert i melk:-)

Lille koppekjeet Fritjof hjelper meg i kjøkkenhagen