D51AC1AA-28E4-48D8-97D7-63BB95DE524D

Kålen har i tillegg til gressklipp fått litt tang som Eivind tok med fra en tur på sjøen