BD1578C0-AA2F-4411-B5CF-3C668AADE4A6

Pallekarm med papp, som skæres av 5 cm utenfor karmen.