8208F927-E444-4D0A-AF52-F8C007F013A8

Ny halmball - ikke alltid lett å få tak i.