52582F71-80B9-4BA1-9CB7-2A49C0A7A541

Legg gjerne litt organisk materiale i bunnen. Kunne vært mer, men poteter trenger dyp jord, så det holder med et tynt lag.